Obsah

Křapodola - úprava schodiště s chodníkem

Křapodola - úprava schodiště s chodníkem

Loga

Frekventovaná spojnice Niv a přehrady – chodník se schodištěm v Křapodolech – byl předmětem oprávněné kritiky z řad občanů i návštěvníků Pozlovic. V letošním roce se nám podařilo získat na jeho opravu prostředky ze SZIF, které jsou rozdělovány prostřednictvím Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí, o.p.s. Díky podpoře ve výši 396 tis. Kč (76 %) se nám podaří vyspravit ocelovou konstrukci schodiště, osadit nové stupně a dobudovat chodník v místech, která byla pouze pěšinou. Z našeho rozpočtu bude hrazeno 127 tis. Kč (24 %).