Obsah

Rozvoj infrastruktury vedoucí k úsporám a využití sluneční energie

Rozvoj infrastruktury vedoucí k úsporám a využití sluneční energie

logo

ROZVOJ INFRASTRUKTURY VEDOUCÍ K ÚSPORÁM A VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

Stavební úpravy vedoucí k úspoře energií v Mateřské škole Pozlovice

V rámci projektu Rozvoj infrastruktury vedoucí k úsporám a využití sluneční energie se realizovaly dvě investiční akce spolufinancované z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Na české straně to byla akce: Stavební úpravy vedoucí k úspoře energií
v Mateřské škole Pozlovice – celkový rozpočet 267.404 EUR, na slovenské straně to byla akce: Solárny ohrev TUV v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína Čachtice – celkový rozpočet 24.171 EUR.

Cílem projektu Stavební úpravy vedoucí k úspoře energií v Mateřské škole Pozlovice bylo snížit energetickou náročnost objektu Mateřské školy v Pozlovicích a využít obnovitelný zdroj energie a tím vytvořit podmínky pro regeneraci a zachování životního prostředí.


Informační leták