Obsah

Revitalizace dřevěných prvků na sportovištích v Pozlovicích

Revitalizace dřevěných prvků na sportovištích v Pozlovicích

loga

Ochrannými nátěry dřevěných prvků víceúčelového hřiště a hracích prvků na  dětském hřišti v areálu zahrady MŠ (v celkovém rozsahu 2 nátěry plochy o výměře 790 m2) se předejde znehodnocení vybudovaného zařízení a nutnosti větších finančních dotací do údržby tohoto zařízení. Víceúčelové hřiště slouží 320 členům registrovaným v TJ Sokol Pozlovice, 85 žákům Základní školy Pozlovice, 45 dětem Mateřské školy Pozlovice a dalším zájmovým sdružením a spolkům působícím v městysi Pozlovice při realizaci různých akcí (např. sportovní volejbalové a fotbalové turnaje, tenisové zápasy, soutěže pro děti a mládež apod.). Mimo jiné mohou hřiště využívat hosté a turisté Luhačovicka (cca 5.000 osob ročně). Na revitalizaci dřevěných prvků na sportovištích v Pozlovicích poskytla Nadace Děti – Kultura – Sport Uherské Hradiště finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč ze sportovního grantu.