Obsah

Oprava chodníku podél ul. Hlavní

Oprava chodníku podél ul. Hlavní

loga

Délka opraveného úseku chodníku je 1.533 m, celkové náklady dosáhly výše 14.6 mil. Kč. Současně byla řešena kabelizace nízkého napětí, nové veřejné osvětlení a rekonstrukce kanalizace v délce cca 300 m. To, že jsme byli schopni realizovat dílo v celém rozsahu, bylo výsledkem dlouhodobé přípravy od projektové dokumentace (2004), přes vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům (2005), obstarání nemalého množství povolení a zejména finančních prostředků. Nejvýrazněji realizaci celého díla napomohlo získání prostředků ve výši 4.7 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 2.3 mil. Kč z rozpočtu Řediteství silnic Zlínského kraje, 0.67 mil. Kč z rozpočtu Zlínského kraje, částku 2.4 mil. Kč na obnovu nízkého napětí uvolnila společnost E-ON. Zapojit tyto instituce do financování v jednom čase bylo základním předpokladem pro to, abychom byli schopni realizovat stavbu bez zadlužení obce. Tento cíl se nám podařilo naplnit a přestože mnozí z Vás byli po delší čas stavbou omezováni, dnes můžeme říci, stálo to za to. Z rozpočtu městyse bylo na tuto akci čerpáno 4.5 mil. Kč.

Zdroje financování
Částka v tis. Kč
% podíl
Obec (Městys) Pozlovice
4 504
30,93
Státní fond dopravní infraktury (SFDI)
4 680
32,14
Zlínský kraj (ZK)
670
4,60
Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK)
2 300
15,80
E-ON
2 408
16,53
Celkem
14 562
100,00