Obsah

Rekonstrukce socialního zařízení ZŠ Pozlovice

Rekonstrukce socialního zařízení ZŠ Pozlovice

Socialní zařízení v ZŠ bylo vybudováno v r. 1984 a nesplňuje již nároky na hygienická zařízení dnešní doby. Proto byla v r. 2007 vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení, provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby s cílem tuto investici realizovat v době letních prázdnin 2008. Zahájení prací bude záviset na vývoji rozpočtu a zejména možnosti získat na tuto investici dotace.