Obsah

Pořízení víceúčelového stroje VIVID

Pořízení víceúčelového stroje VIVID

 

loga
Vybavení obce pro zajištění komplexního provádění údržby zeleně o výměře cca 15 ha, zimní údržbu chodníků v dl. cca 3 500 m, sběr posypu po zimní údržbě, zametání. Cílem bylo vytvoření podmínek pro kvalitní klimatickou léčbu horních cest dýchacích a omezení šíření alergenů v širším lázeňském území. Celkové náklady 1 414 tis. Kč, z dotace poskytnuté z programu na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu MMR ČR 707 tis. Kč, z rozpočtu obce Pozlovice hrazeno 707 tis. Kč.