Obsah

Hudební altán

Hudební altán

loga


Dřevěný altán půdorysných rozměrů 11,7 x 4,7 m na  kamenné podezdívce s prvky navazujícími na architekturu Dušana Jurkoviče a kolorit lázní Luhačovic. Hudební altán slouží zejména k odpoledním hudebním produkcím, dále kulturním akcím pořádaným spolky v obci, které jsou pro návštěvníky lázní vítaným zpestřením pobytu a umožňují jim poznání místních lidových tradic. (fašank, slet čarodějnic, stavění a kácení máje, hasičské slavnosti, rozsvěcování vánočního stromu – vše zpravidla s ochutnávkami krajových specialit).V době mimo konání kulturních akcí bude altán slouží jako místo k relaxaci a jako dětský koutek.

 

Celkové náklady stavby 758 658,00 Kč tj. 100, 00 %
z toho dotace z programu na rozvoj
cestovního ruchu a lázeňství MMR ČR
379 000,00 Kč tj. 49,96 %
vlastní prostředky Obce Pozlovice 379 658,00 Kč tj. 50,04 %