Obsah

Víceúčelové hřiště u MŠ a úpravy zázemí

Víceúčelové hřiště u MŠ a úpravy zázemí

Víceúčelové hřiště u MŠ – investice ve výši 3 124 119 Kč, realizována s podporou Zlínského kraje ve výši 500 000 Kč a MŠMT ve výši 1000 000 Kč. Hřiště bylo předáno do užívání TJ Sokol. Současně bylo vybudováno sociální zázemí pro návštěvník areálu, a to s úpravou plynoměrové místnosti v budově MŠ. Náklady na přemístění plynoměru činily 26 779 Kč, vlastní stavební úpravy 92 278 Kč. Doplatek částky za provedení výběrového řízení na dodavatele byl uhrazen ve výši 23 800 Kč.