Obsah

Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého a křížku pod Vegou

Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého a křížku pod Vegou

V rámci oprav nemovitých kulturních památek byla realizována II. Etapa restaurátorských prací na soše sv. Jana Nepomuského v hodnotě díla 213 919 Kč, z toho 50 000 Kč hrazeno z dotace poskytnuté Zlínským krajem. Zvýšení nákladů bylo vyvoláno rozhodnutím umístit sochu v původním prostoru, kde bylo nezbytné vybudovat masivní betonový základ.