Obsah

Internetizace obce

Internetizace obce

loga


Internetizace obce zřízení veřejně přístupných míst k internetu. Tento projekt si vyžádal náklady ve výši 1 157 111 Kč, z toho ze strukturálních fondů obec na tento projekt získala částku ve výši 700 000 Kč, ze státního rozpočtu 90 000 Kč. Dnes je prostřednictvím místní datové sítě připojeno cca 120 domácností a postupně se připojují další zájemci. Veřejně přístupná místa k internetu jsou v přízemí obecního úřadu, v recepcích hotelu Ogar a hotelu Pohoda.