Obsah

Informační systém

Informační systém

Informační systém pro pěší i pro motoristy umístěný po obci včetně označení autobusových zastávek byl realizován celkovými náklady 266 067 Kč, z toho 133 000 Kč bylo hrazeno z dotace poskytnuté MMR ČR.