Obsah

Úpravy ploch skládek pod Vegou a za hotelem Ogar

Úpravy ploch skládek pod Vegou a za hotelem Ogar

Skládky nebyly zlikvidovány po stavbách hotelu Adamantino a VZ MFČR Přehrada ( skládka pod Vegou) a po stavbě nové hospody, dnes hotelu Ogar. Využitelný materiál byl soustředěn na hospodářském dvoře – z krabicových prefabrikátů v loňském roce vybudována opěrná zeď, panely a kamenivo použity na vytvoření zpevněné plochy. Pod Vegou provedeny terénní úpravy. Celkově v souvislosti se stěhováním a terénními úpravami uhrazeno asi 37 000 Kč, převážně za práci jeřábu, za terénní úpravy buldozerem uhrazeno 20 040 Kč.