Obsah

Instalace odpadkových košů v obci a laviček okolo přehrady

Instalace odpadkových košů v obci a laviček okolo přehrady

Nové odpadkové koše v obci – pořízeny za 50 110 Kč, osazení provedeno zaměstnanci obce. Lavičky okolo přehrady vyrobeny vlastními kapacitami.