Obsah

Zpevněné plochy pro umístění nádob na tříděný odpad

5 lokalit v k.ú. Pozlovice

Projekt se zaměřuje na zlepšení stávajícího neuspokojivého stavu vybraných 5 lokalit v Pozlovicích:
1. chatová oblast Vega,
2. chatová oblast Koryta,
3. chatová oblast Martincův mlýn,
4. přehrada – zátoka
5. chatová oblast Křapodola.

V rámci vytvoření zpevněných ploch bude použit asfaltový recyklát do podkladních vrstev. Realizací projektu dojde k výraznému zlepšení stávající stavu a k úpravě vzhledu veřejného prostranství.