Obsah

Víceúčelový sál městyse Pozlovice

úprava tělocvičny, jenž slouží pro sport i kulturu

Víceúčelový sál v budově úřadu městyse Pozlovice byl vybudován již v roce 1964 v „akci Z“. V současné době začíná prostor zastarávat, což se projevuje i problémy se spodní vodou a stabilitou opěrné stěny za budovou. Z těchto důvodů byly v roce 2021 zahájeny práce na architektonické studii, která by ověřila, jestli je možné dispozičně upravit stávající víceúčelový sál, který bude více vyhovovat dnešním požadavkům. Zpracovanou studii naleznete zde:

 

studie