Obsah

Úprava víceúčelového sálu v budově úřadu

tělocvična

V rámci studie bude zpracován návrh variant na možnou podobu rekonstrukce víceúčelového sálu (tělocvičny). Projekt zpracuje varianty ve více podobách, kdy bude i uvažováno nad možným rozšířím sálu pro kulturní akce.

 

Realizace studie: rok 2021