Obsah

Terénní úpravy ul. Řetechovská

Terénní úpravy ul. Řetechovská

Součástí navrhovaných opatření je dočasné odlesnění vybraných pozemků mezi Pozlovicemi a Řetechovem, na kterých budou následně provedeny terénní úpravy formou vyrovnání pozemků vhodnou zeminou, jenž bude pocházet zejména ze staveb na katastru Pozlovic. Úpravy budou realizovány po jednotlivých etapách tak, aby nedošlo v průběhu realizace ke zhoršení odtokových poměrů z daného území. Zároveň nedojde k zásahu do stávajícího koryta místního potoka. Přínosem akce je zejména fakt, že nebude nutné zeminu, která vzniká při různých stavbách na katastru Pozlovic, odvážet na vzdálené skládky, což má zejména enviromentální přínos. Pozemek bude částečně oplocen, aby bylo eliminováno černé skládkování.

 

Předpokládané zahájení realizace: rok 2021

 

celková situace