Obsah

Studie - stavební úpravy ul. Nivy I a Nivy II

Studie - stavební úpravy ul. Nivy I a Nivy II

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci hustě osídlených ulic Nivy I. a II. V rámci návrhu se předpokládá stavební úprava do komfortu obytných zón.

 

návrh Nivy I

Nivy I - námitky a vyjádření

 

návrh Nivy II

Nivy II - námitky a vyjádření

 

příčné řezy - Nivy I a II