Obsah

Sportovně - kulturní areál Pozlovice

Zlepšení podmínek spolkového života v městysi Pozlovice

V Pozlovicích se připravuje projektová dokumentace Sportovně-kulturního areálu, která vychází ze zpracované územní studie. Součástí je nové výletiště, víceúčelové hřiště, sportovní hala, cvičiště pro hasiče a spousta další prvků, které zlepší sportovní a kulturní život v obci.

 

Předpokládána realizace projektové dokumentace rok 2021 až 2023

 

textová část

 

grafická část