Obsah

Rekonstrukce ul. Nivy I a Nivy II

Úprava ulici do komfortu obytných zón

Jedná se o rekonstrukci dvou nejhustěji osídlených ulic v městysi Pozlovice. Projekt je zpracován tak, že předpokládá rekonstrukci ulic do režimu obytných zón. Ty svým návrhem slouží nejenom automobilové dopravě, ale i například hraní dětí na ulici. Z těchto důvodu je stavební řešení takové, aby vozidla projížděla maximální rychlostí 20 km/h. Součástí projektu je i navýšení počtu parkovacích míst.

Předpokládaný termín realizace: rok 2022 nebo 2023

 

Nivy I - situační výkres

 

Nivy II - situační výkres