Obsah

Pozlovice střed - zastávky a chodník

rekonstrukce autobusových zastávek

Jedná se o rekonstrukci autobusových zastávek Pozlovice, střed včetně přilehlých chodníků. Součástí projektu je vytvoření jednotné šířky komunikace III/4922 v šíři 6 m, kdy dojde k optickému vymezení autobusových zálivů, které budou vytvořeny z žulových kostek. Součástí projektu jsou nové nástupní hrany a přístřešky pro cestující v obou směrech autobusové linky. Přes komunikaci III/4922 vzniknou dvě nová místa pro přecházení. V rámci projektu bude provedena asanace budovy bývalého minimarketu a dojde k úpravě napojení ulice V Dražkách na krajskou komunikaci. Současně bude provedena rekonstrukce chodníků včetně výstavby lávky do ulice Ludkovická.

 

Předpokládané zahájení realizace: rok 2022

 

situace