Obsah

Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník ul. Řetechovská

ul. Řetechovská

Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice Řetechovská v délce cca 550 m. V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření stávající místní komunikace na jednotnou šířku 5,5 m. Vybudování nového chodníku v celé délce ulice, nové dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky a výstavbě nového veřejného osvětlení. Součástí projektu je i rekonstrukce mostu a výstavba nové lávky pro pěší. S ohledem na vysoké náklady lze očekávat realizaci ve více etapách.

 

Předpokládané zahájení akce: rok 2021

 

Předpokládané náklady: 20 mil Kč. Vč. DPH

 

Studie a odhad stavebních nákladů