Obsah

Pozlovice - chodník a úpravy ul. Ludkovická - studie

Pozlovice - chodník a úpravy ul. Ludkovická - studie

Účel a cíl studie
Účelem studie je návrh úpravy místní komunikace v ul. Ludkovická na parametry dvoupruhové místní komunikace, s jednostranným chodníkem pro pěší přes Pozlovický potok a návrh úpravy stávajícího mostu včetně převedení chodců přes most.

Studie ověří zásahy do přilehlého území včetně nutných záborů pozemků, požadavky na přeložky inženýrských sítí s odhadem investičních nákladů.

Potřebnost a naléhavost stavby

  • Vozovka místní komunikace má v rekonstruovaném úseku nestejnou šířku 4.50 - 5.50 m.
  • Na západní straně vozovka navazuje na přilehlý svah bez krajnice. Podél komunikace není v současné době chdník, chodci chodí po zúžené komukaci a po jednopruhové vozovce na mostě.
  • Schází přechod přes silnici III/4922 v místě přes most na silnici.
  • V rekonstruovaném úseku se předpokládá další bytová výstavba, provoz chodců se zvýší.

Odhad nákladů: 10 mil. Kč.

 

studie (pdf)

 

Stávající stav komunikace: