Obsah

Pozlovice - chodník a úpravy ul. Ludkovická

Zvýšení bezpečnosti v části ulice Ludkovická

Účel a cíl studie
Účelem návrhu je úprava části ul. Ludkovická na parametry dvoupruhové místní komunikace. Součástí je i plánované vybudování jednostranného chodníku pro pěší včetně návrhu úpravy stávajícího mostu.

Potřebnost a naléhavost stavby

  • Vozovka místní komunikace má v rekonstruovaném úseku nestejnou šířku 4.50 - 5.50 m.
  • Na západní straně vozovka navazuje na přilehlý svah bez krajnice. Podél komunikace není v současné době chodník, chodci chodí po zúžené komunikaci a po jednopruhové vozovce na mostě.
  • Schází přechod přes silnici III/4922 v místě přes most na silnici.
  • V rekonstruovaném úseku se předpokládá další bytová výstavba, provoz chodců se zvýší.

Odhad nákladů: 10 mil. Kč.

V současné době (03/2022) se zpracovává dokumentace pro stavební povolení.

studie (pdf)

 

Stávající stav komunikace: