Obsah

Historické centrum městyse

Okolí kostela sv. Martina, farní budovy a hasičské zbrojnice

V roce 2021 byla zpracována urbanistická studie historického centra městyse Pozlovice, kterou lze rozdělit na tři části. V první části je řešeno okolí náměstíčka před farní budovou, v druhé části se jedná o okolí sochy sv. Jana Nepomuckého a ve třetí o prostor pod kostelem sv. Martina. Předmětem řešení toho projektu bylo především kultivování a zpřehlednění výše zmíněných veřejných prostranství. Návrh se soustředí na čisté a jednoduché řešení prostor a zvýraznění jejich klíčového charakteru. V roce 2022 se předpokládá začátek zpracování podrobnější projektové dokumentace.

 

studie

prezentace