Obsah

V Pozlovicích se dochovaly především církevní památky, a to kamenné a kovové kříže, sochy, boží muka. Časové rozpětí jejich vzniku je 17. - 20. století.

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pochází z r. 1774. Stojí na kamenném dvojstupňovém schodišti a je obehnána ze všech stran kamenným zábradlím. Dříve byla socha obklopena lípami. Byla již opravována v r. 1927, poté odborně v r. 2005. V roce 2004 byla celá rozebrána, podrobena opravě a odborné konzervaci, pod sochou byl vybudován pevný betonový základ, kamenné zábradlí bylo rozebráno, odborně konzervováno a v chybějících částech doplněno a rekonstruováno. Socha byla znovu posvěcena o neděli před sv. Annou r. 2005.

ukázat na mapě

Jan NepomuckýJan NepomuckýJan Nepomucký