Obsah

V Pozlovicích se dochovaly především církevní památky, a to kamenné a kovové kříže, sochy, boží muka. Časové rozpětí jejich vzniku je 17. - 20. století.

Kříže

Barokní kříž u schodiště pod kostelem je z pískovce a pochází z r. 1763. Na něm je na plechovém podkladě vyobrazen ukřižovaný Ježíš Kristus. Kříž stál původně za farou při cestě k Podhradí. Při opravě hlavní silnice a cesty k přehradě byl sem v r. 1932 přestěhován. Do spodního základního kamene je vložena sklenice s listinou jednající o přestavbě, podepsaná členy obecního zastupitelstva.

ukázat na mapě

barokní křížbarokní křížbarokní kříž

 

Hřbitovní mramorový kříž se zlacenou sochou ukřižovaného Ježíše Krista z roku 1917 je věnován k uctění památky vojínů padlých v 1. světové válce. Autorem je sochař a architekt Adolf Loos z Brna. Kříž nese nápis: Věnováno k uctění památky vojínů padlých ve světové válce z farnosti Pozlovské od rodiny Janíkové a Máčalové a různých dobrodinců. Odpočiňte v pokoji po boji.

ukázat na mapě

mramorový křížmramorový křížmramorový kříž

 

Martincův kříž. Nad přehradou na křižovatce cest ke hrázi ke mlůnům je kamenný kříž s kovovou ohrádkou. Nechala jej postavit rodina Martincova ze Mlýna. Pochází z let 1944 - 45. Na přední straně je nápis: Já jsem cesta a život, kdo ve mne věří neumírá na věky. Na zadní straně je nápis: Ku cti a chvále Boží věnovala rodina Martincova ze mlýnů. Níže pak: Kříž tento jest památkou míru pro všesvětové válce trvající šest let. L. P. 1945.

ukázat na mapě

Martincův křížMartincův křížMartincův kříž

 

Kříž na cestě k Řetechovu je kovový s kamenným podstavcem a soškou P. Marie. Datum zřízení kříže se nepodařilo zjistit.

ukáza na mapě

kříž k Řetechovukříž k Řetechovukříž k Řetechovu

 

Kovový kříž na kamenném podstavci stojí u křižovatky do Ludkovic v trati Hlinné. Je náhradou původního kamenného kříže z r. 1906, který v 80. - 90. letech 20. století stal terčem vandalů. Na čelní straně je nápis Pán můj a Bůh můj, na zadní straně pak: L.P. 1906 J. Záhoráka vd. Uh. Brod.

ukázat na mapě

kříž k Ludkovicímkříž k Ludkovicímkříž k Ludkovicím

 

Kamenný kříž na začátku ulice V Dražkách byl postaven v r. 1909 ze sbírek farníků.

ukázat na mapě

kříž V Dražkáchkříž V Dražkáchkříž V Dražkách