Obsah

Historie Městyse Pozlovice


Pozlovická pečeť z roku 1759

Jméno obce vzniklo z osobního jména Pozl, Pozel. Jeho základem je přídavné jméno zel „zlý“. Je to ves, kterou obývali Pozlovici, tj. lidé Pozlovi.

Již v listině z r. 1287 se psal Soběhrd z Pozlovic a byl uveden zápis jména obce Pozlovicensem (Codex diplomaticus Moraviae IV, s. 253). Je to nejstarší doklad o existenci obce, nikoliv o datu jejího založení, které lze patrně položit ještě dále do minulosti. V r. 1399 se psal Mikúšek z Pozlovic. Existují pak další listinné doklady o existenci obce nebo fary v Pozlovicích (a o různém zápisu jejího jména) např. r. 1399 Pozlowicz, r. 1412 super villis...Pozlowicze, r. 1579 ves Pozlowicze, r. 1633 Poslowitz; 1670 Pozlowitz, r. 1671 Parochia Pozlowicensis, Děkanská matrika uherskobrodská, r. 1771 a 1751 Poslowitz,r. 1846 Poslowitz, Pozlowice, r. 1872 Poslowitz, Pozlovice, r. 1881 a 1924 Pozlovice

Panství od r. 1629 vlastnila rodina Szerenyiů, která se zasloužila mezi jiným o založení lázní, které byly postupně zdokonalovány a rozšiřovány až do dnešní podoby.

K pozlovické faře patřily až do 70. let 18. století i Luhačovice.

Za císařovny Marie Terezie (25. 2. 1758) byly Pozlovice povýšeny na městečko s tržním právem - 2 trhy (týdenní a výroční nebo dobytčí).

HistorieV letech 1850 - 1949 byly Pozlovice součástí soudního i politického okresu Uherský Brod. V letech 1949 - 1960 spadaly Pozlovice pod ONV Uherský Brod. V roce 1945 byl v obci ustanoven MNV, od roku 1979 spadají Pozlovice pod MěstNV Luhačovice. 24. 11. 1990 se obec osamostatnila a má vlastní obecní úřad.

V roce 1996 obec získala titul Vesnice roku střední Moravy.

 

V r. 2008 byl Pozlovicím z rohodnutí Parlamentu České republiky obnoven titul "městys". Rozhodnutí o stanovení titulu s účinností od 23. dubna 2008 podepsal předeseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček a dekret od něho slavnostně převzali starostka Ing. Olga Tkáčová a místostarosta Václav Sedlář. Slavnost na počest 250. výročí obnovení titulu se konala 14. června 2008.