Home
HOME obec informace zákona č. 106/1999 Sb.
Čtvrtek - 21. září 2017
HomeTOPlist


• Oficiální název
Městys Pozlovice
starosta Ing. Olga Tkáčová
místostarosta Ing. Miroslav Papoušek

• Důvod a způsob založení
Městys je základním územním samosprávním společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse. Městys se řídí zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Pozlovice jsou městys. Hlavními orgány městyse jsou zastupitelstvo městyse, rada městyse a starosta městyse.

• Kontaktní spojení
viz položka kontakty

• Případné platby možno poukázat
Komerční banka a.s., pobočka Luhačovice, číslo účtu: 11222-661/0100

• IČO

00568708

• DIČ (od 1. 11. 2008)
CZ00568708

• ID - datová schránka Městyse Pozlovice
qubbzyg

• Rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2017

• Žádosti o informace
Žádosti o informace jsou řešeny dle organizační směrnice č. 1/2009
1/2009 [PDF, 110 kB]

• Příjem žádostí a dalších podání
Podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádání lze učinit v:
Sekretariátě Úřadu městyse Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
763 26 Luhačovice

• Opravné prostředky
Proti rozhodnutím Úřadu městyse a orgánům Městyse Pozlovice
1. Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu městyse se podávají prostřednictvím tohoto Úřadu městyse, který napadené rozhodnutí vydal a to ve lhůtě, uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů městyse, proti rozhodnutí starosty, rady městyse nebo v přestupkové řízení, učiněné ve správním řízení, se podávají poštou nebo v sekretariátě, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření rady městyse nebo zastupitelstva městyse v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení Krajskému úřadu ve Zlíně, odboru právnímu a legislativnímu.

• Návody na řešení nejrůznějších životních situací
viz. Portál veřejné správy

• Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník [PDF, 110 kB]

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
viz
- Výroční zpráva za rok 2016 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2015 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2014 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2013 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2012 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2011 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2010 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2009 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2008 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2007 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2006 (PDF dokument)
- Výroční zpráva za rok 2005 (PDF dokument)

• Živnostenské rejstříky a rejstříky sdružení
Vyhledáte pomocí aplikace ARES Ministerstva financí - shromažďuje informace
z různých rejstříků nebo pouze živnostenský rejstřík Ministerstva průmyslu a obchodu

Odpovědi na podání

 • Sociální bydlení
 • Plašiče ptactva
 • Zpětný odběr a využití odpadů z obalů
 • Základní informace o soustavě veřejného osvětlení
 • Třídění a nakládání s odpady v obci
 • Pravda o vodě ve Zlíně
 • Investiční plán městyse na rok 2017
 • Pozemky parc. č. 529/1 a parc. č. 529/5 v k. ú. Pozlovice
 • Investiční projekty a projekční činnost
 • Investiční plán městyse Pozlovice na rok 2016
 • Právní informační systém
 • Investiční plán městyse Pozlovice na rok 2015
 • Investiční plán městyse Pozlovice na rok 2014
 •  
  Poslední aktualizace: 21.09.2017
  Copyright © 2003-2017 Úřad městyse Pozlovice - Všechna práva vyhrazena