Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 81x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 88x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 265x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 94x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 74x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 94x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 76x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 72x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 105x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 96x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 67x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 72x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 89x | 05.10.2015

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 33x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 62x | 16.01.2013

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 70x | 27.08.2012

Stránka

  • 1