Obsah

Územní plán

2015

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 38x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 39x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 107x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 47x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 32x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 42x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 27x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 33x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 42x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 38x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 27x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 30x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 38x | 05.10.2015

2014

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 26x | 05.12.2014

2013

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 25x | 16.01.2013

2012

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 29x | 27.08.2012

Stránka

  • 1