Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 108x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 113x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 344x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 119x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 96x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 126x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 93x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 96x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 139x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 125x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 88x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 100x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 115x | 05.10.2015

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 63x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 85x | 16.01.2013

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 87x | 27.08.2012

Stránka

  • 1