Obsah

Územní plán

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 128x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 131x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 421x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 141x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 113x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 155x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 110x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 117x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 170x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 154x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 107x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 119x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 144x | 05.10.2015

Ostatní

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 88x | 02.02.2018

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 102x | 16.01.2013

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 106x | 27.08.2012

Stránka

  • 1