Obsah

Územní plán

2015

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 13x | 05.10.2015

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 16x | 05.10.2015

Hlavní výkres Staženo: 33x | 05.10.2015

Koordinační výkres Staženo: 18x | 05.10.2015

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 11x | 05.10.2015

Odůvodnění územního plánu Staženo: 12x | 05.10.2015

Opatření obecné povahy Staženo: 7x | 05.10.2015

Technická infrastruktura - vodní hospodářství Staženo: 11x | 05.10.2015

Textová část Staženo: 13x | 05.10.2015

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 13x | 05.10.2015

Výkres širších vztahů Staženo: 11x | 05.10.2015

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací Staženo: 7x | 05.10.2015

Výkres základního členění území Staženo: 17x | 05.10.2015

2014

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 9x | 05.12.2014

2013

Pravidla pro pořizování územní studie Staženo: 8x | 16.01.2013

2012

Žádost o vypracování územní studie Staženo: 13x | 27.08.2012

Stránka

  • 1