Obsah

Dokumenty ke stažení

Informace

Ceník - Služby městyse Pozlovice Staženo: 91x | 21.08.2017

Ceník služeb platný od 23.10. 2013 Staženo: 76x | 21.08.2017

Ceník TJ Sokol Pozlovice Staženo: 72x | 21.08.2017

Doručování písemností osobám s TP na adrese ohlašovny Hlavní 51 Staženo: 78x | 09.04.2018

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice Staženo: 115x | 21.08.2017

Návrh parkovacích míst u MŠ Pozlovice Staženo: 101x | 21.08.2017

Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026 Staženo: 108x | 21.08.2017

Provozní řád multifunkčního centra Staženo: 162x | 21.08.2017

Tříděný odpad ve sběrném dvoře Staženo: 92x | 21.08.2017

Uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně Staženo: 72x | 21.08.2017

Veřejnoprávní smlouva k zajištování místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 102x | 21.08.2017

Žádost o dotaci na činnost spolků Staženo: 103x | 21.08.2017

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 85x | 13.11.2017

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 98x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 30x | 21.08.2017

Hlavní výkres Staženo: 40x | 21.08.2017

Koordinační výkres Staženo: 35x | 21.08.2017

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 38x | 21.08.2017

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 28x | 21.08.2017

Odůvodnění územního plánu Staženo: 31x | 21.08.2017

Stránka