Obsah

Dokumenty ke stažení

Informace

Ceník - Služby městyse Pozlovice Staženo: 117x | 21.08.2017

Ceník služeb Městyse Pozlovice platný od 24.5. 2018 Staženo: 103x | 13.06.2018

Ceník TJ Sokol Pozlovice Staženo: 94x | 21.08.2017

Doručování písemností osobám s TP na adrese ohlašovny Hlavní 51 Staženo: 98x | 09.04.2018

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice Staženo: 140x | 21.08.2017

Návrh parkovacích míst u MŠ Pozlovice Staženo: 116x | 21.08.2017

Obecný přehled agend Staženo: 13x | 24.05.2018

Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026 Staženo: 156x | 21.08.2017

Provozní řád multifunkčního centra Staženo: 214x | 21.08.2017

Tříděný odpad ve sběrném dvoře Staženo: 111x | 21.08.2017

Uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně Staženo: 90x | 21.08.2017

Veřejnoprávní smlouva k zajištování místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 117x | 21.08.2017

Žádost o dotaci na činnost spolků Staženo: 119x | 21.08.2017

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 107x | 13.11.2017

Územní plán

Dopravní a technická infrastruktura Staženo: 122x | 21.08.2017

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje Staženo: 50x | 21.08.2017

Hlavní výkres Staženo: 67x | 21.08.2017

Koordinační výkres Staženo: 52x | 21.08.2017

Koordinační výkres (výřez) Staženo: 54x | 21.08.2017

Návrh ploch veřejných prostranství Staženo: 48x | 21.08.2017

Stránka