Obsah

Klub vytrvalostních sportů - KVS

Oddíl registruje 31 členů všech věkových kategorií. Věnuje se atletickým disciplínám. Účastní se různých soutěží v tuzemsku i v zahraničí.