Obsah

Historie


Historie SK Pozlovice

Tělocvičná jednota Sokol (vlastenecká tělovýchovná jednota pro všechny občany, bez rozdílu politické příslušnosti) byla v Pozlovicích založena 9. Října 1921 v dolní třídě obecné školy. Starostou se stal František Vank, řídící učitel, místostarosta Ferdinand Otisk, hoteliér z Pražské čtvrti, vzdělavatelem Josef Kašpárek, učitel ve výslužbě, pokladníkem Antonín Slámečka, obchodník, hospodářem Josef Václavík, rolník, náčelníkem Karel Matulík, kovář. Z počátku se cvičení zúčastňovali jenom muži, ženy se připojily ažo 7 let později. Cvičívalo se ve škole v dolní třídě i v sále hostince U Slámečku.

Podobně jako Sokol, byla také v r. 1921 založena v Pozlovicích další tělovýchovná jednota a to Orel (sdružovala věřící katolíky). Také tato jednota provozovala jen základní tělovýchovu a cvičení na nářadí. Využívali horní poschodí na faře.


Obě tělovýchovné jednoty v Pozlovicích, ač politicky protichůdné, vzájemně spolupracovaly. Každoročně uspořádaly pro veřejnost veřejná cvičení, kde si vypomáhali cvičebním nářadím, v zimě hrávali divadla a pořádali společenské plesy.


V tuto dobu se v Pozlovicích neprovozoval žádný jiný sport. Vlivem blízkých Luhačovic se pomalu i do Pozlovic začal probojovávat populární sport - kopaná. Byl k dispozici malý plácek na sokolovně. Rozmach sportu v Pozlovicích omezila v dalším období druhá světová válka. Tělocvičné jednoty Sokol i Orel byly rozpuštěny, ale sportování nebylo zakázáno. Toho využili nadšenci, které učarovala kopaná. Organizovaně se začala hrát v roce 1941. První hřiště si vybudovali na horních Drahách, ale mělo omezené rozměry. Po válce až do roku 1956 hostovali na luhačovickém hřišti pod přehradou „V jamě".

Historie Historie Historie Historie


V roce 1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy do jedné organizace - Sokol. Cvičívalo se, ale místo sokolských sletů byly organizovány velkolepé spartakiády. Malá sokolovna v Pozlovicích již cvičení nevyhovovala, v šedesátých letech byla zbořena a na pozemku věnovaném Sokolu obcí byla v sedmdesátých letech postavena nynější budova městyse. Součástí je i tělocvična, kterou sportovci podle smlouvy budou využívat bezplatně „99 let"


Struktura tělovýchovy vlivem dalších proměn společnosti se dál vyvíjí. V současné době sdružuje TJ Sokol Pozlovice téměř 300 členů, sdružených do osmi oddílů - kopaná, odbíjená, cvičení ženy, jóga, stolní tenis, šachy, kuželky, klub vytrvalostních sportů. K dispozici mají kvalitní sportoviště - sportovně-kulturní areál s fotbalovým hřištěm 63 x 100 m v dolní části obce, víceúčelové hřiště s umělým povrchem u mateřské školky a v neposlední řadě krásnou okolní přírodu, která je nejlepší tělocvičnou.