Obsah

Bohuslužby

Kalendář mší svatých na měsíc říjen

 

Pondělí - 2.10.2017

17.00 -

Za nenarozené děti

 

Čtvrtek - 5.10.2017

18.15 -

K 30. výročí úmrtí † Josefa Obadala, † syna a za živou rodinu

 

Sobota - 7.10.2017

18.00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 8.10.2017

8.00 -

Za † rodiče Vávrovy a živou rodinu

 

10.00 -

Za † Vladislava Talaše z Řetechova a požehnání pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 9.10.2017

17.00 -

 

 

Čtvrtek - 12.10.2017

18.15 -

Za † rodiče Hanákovy, živou a † rodinu a duše v očistci

 

Sobota - 14.10.2017

18.00 -

Za † rodiče Žmolíkovy, jejich † děti a zetě a za duše v očistci

 

Neděle - 15.10.2017

8.00 -

Za † manžela a za živou rodinu

 

10.00 -

Za † sourozence Františka a Karla Koudelkovy, švagra Františka a požehnání pro celou rodinu

 

Pondělí - 16.10.2017

17.00 -

 

 

Čtvrtek - 19.10.2017

18.15 -

Za † rodiče Skovajsovy a za † sourozence a za duše v očistci

 

Sobota - 21.10.2017

18.00 -

Za † Ludmilu a Mojmíra Hanákovy, za † příbuzenstvo ze všech stran a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Neděle - 22.10.2017

8.00 -

Za živé a † členy živého růžence z Ludkovic

 

10.00 -

 

 

Pondělí - 23.10.2017

17.00 -

 

 

Čtvrtek - 26.10.2017

18.15 -

 

 

Sobota - 28.10.2017

18.00 -

Za † rodiče Procházkovy, syna Jaroslava s prosbou za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Neděle - 29.10.2017

8.00 -

Za † rodiče Krajčovy, † Janu a za živou rodinu

 

10.00 -

Za † rodiče Varaďovy, † syna a požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 30.10.2017

17.00 -