Obsah

Bohuslužby

Kalendář mší svatých na měsíc prosinec

 

Sobota - 2.12.2017

17.00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 3.12.2017

8.00 -

Za † rodiče Petrovy, jejich † děti a † manžela

 

10.00 -

Za farníky

 

Pondělí - 4.12.2017

17.00 -

Za děti z farnosti

 

Úterý - 5.12.2017

17.00 -

Mše svatá se svatým Mikulášem

 

Čtvrtek - 7.12.2017

18.00 -

Za + P. Aloise Bětíka, za + sourozence Františka a Marii a za živou rodinu

 

Pátek - 8.12.2017

18.00 -

 

 

Sobota - 9.12.2017

17.00 -

Za † Karla Bednaříka, jeho † rodiče a za živou a † rodinu

 

Neděle - 10.12.2017

8.00 -

Za † rodiče Hetmerovy, † syna Josefa živou rodinu a duše v očistci

 

10.00 -

Za živé a † včelaře

 

Pondělí - 11.12.2017

17.00 -

Za duši † dcery Irenky Veselákové a za duše v očistci

 

Čtvrtek - 14.12.2017

18.00 -

Za † Aloise Bednaříka, † děti a za duše v očistci

 

Sobota - 16.12.2017

17.00 -

Za † manžela a Boží ochranu pro živou rodinu

 

Neděle - 17.12.2017

8.00 -

Za † rodiče Hrbáčkovy, živou rodinu a duše v očistci

 

10.00 -

Za † Oldřicha Mališku, † rodiče a živou rodinu

 

Pondělí - 18.12.2017

17.00 -

Za † rodiče Coufalíkovy, † syna, † vnuka a za živou rodinu

 

Čtvrtek - 21.12.2017

17.00 - Za nedožitých 60 let a za živou a † rodinu. 18.00 - putování za vánoční hvězdou.

 

Sobota - 23.12.2017

17.00 -

 

 

Neděle - 24.12.2017

9.00 -

Ranní mše svatá. 15.30 - Za děti z naší farnosti .

 

24.00 -

Za farníky

 

Pondělí - 25.12.2017

8.00 -

Za Obec a farníky z Ludkovic

 

10.00 -

Za Městys Pozlovice a farníky z Pozlovic. 16.00 - Živý Betlém v centru městyse.

 

Úterý - 26.12.2017

9.00 -

Za Obec Řetechov a farníky z Řetechova

 

Čtvrtek - 28.12.2017

17.00 -

 

 

Sobota - 30.12.2017

17.00 -

Za † rodiče Fiedorovy, † syna Karla a za živou rodinu a duše v očistci

 

Neděle - 31.12.2017

8.00 -

Za † rodinu Drbalovu a Sanytrákovu

 

10.00 -

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok