Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc březen

 

Čtvrtek - 1.3.2018

18.00 -

Za † rodiče Emila a Annu Mlčákovy, za živou rodinu a duše v očistci

 

Sobota - 3.3.2018

17.00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 4.3.2018

8.00 -

Za † rodinu Drbalovu, Sanytrákovu, živou rodinu a duše v očistci

 

10.00 -

Za † rodiče Bernátkovy a Nášelovy, † bratra a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Pondělí - 5.3.2018

17.00 -

 

 

Čtvrtek - 8.3.2018

18.00 -

Za † rodiče Mlčkovy, † Miroslava Jančaříka a živou rodinu

 

Sobota - 10.3.2018

17.00 -

Za † manžela Stanislava, † rodiče Čalovy a Krajčovy a za živou a † rodinu

 

Neděle - 11.3.2018

8.00 -

Za † maminku Marii Liškovu k jejímu dnešnímu 1. výročí úmrtí a za živou rodinu

 

10.00 -

Za † manžele Kozubíkovy, † rodinu a požehnání Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 12.3.2018

17.00 -

 

 

Čtvrtek - 15.3.2018

18.00 -

Za † rodinu Zábojníkovu a duše v očistci

 

Sobota - 17.3.2018

17.00 -

Za † rodiče Krajčovy, Švrčkovy, † bratra a za živou a † rodinu

 

Neděle - 18.3.2018

8.00 -

Za † rodinu Žáčkovu, Drbalovu, Sanytrákovu

 

10.00 -

Za † rodiče Coufalíkovy, † děti a požehnání Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Pondělí - 19.3.2018

17.00 -

 Za † rodiče Štěpáníkovy a Pecháčkovy, za dar zdraví pro celou rodinu

 

Čtvrtek - 22.3.2018

18.00 -

Za † rodiče Kolaříkovy, za živou a † rodinu a duše v očistci

 

Sobota - 24.3.2018

17.00 -

Za rodinu Žáčkovu a Idesovu a duše v očistci

 

Neděle - 25.3.2018

8.00 -

Za farníky

 

10.00 -

Za † rodiče Martincovy a jejich † sourozence a za živou rodinu. 14.30 - Křížová cesta

 

Pondělí - 26.3.2018

17.00 -

Za nenarozené děti

 

Čtvrtek - 29.3.2018

18.00 -

Za živé a † kněze. Zelený Čtvrtek, památka Večeře Páně.

 

Pátek - 30.3.2018

15.00 -

Křížová cesta

 

18.00 -

Velkopáteční obřady

 

Sobota - 31.3.2018

9.30 -

Adorace pro děti. 9.00 - 18.00 - adorace u Božího hrobu

 

20.00 -

Za farníky. Velikonoční vigilie.