Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc květen

 

Čtvrtek - 3.5.2018

18:15 -

Za † Františku Kubáčkovu při příležitosti 10 let úmrtí a za † dceru Ludmilu

 

Sobota - 5.5.2018

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 6.5.2018

8:00 -

Na poděkování za 50 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a za živou rodinu

 

10:00 -

Za † manžela, za † rodinu Coufalíkovu a Červenkovu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

Pondělí - 7.5.2018

17:00 -

Za † Františku a Stanislava Vojáčkovy a za živou a † rodinu

 

Čtvrtek - 10.5.2018

18:15 -

Za † rodiče Mališkovy, jejich † děti a za živou rodinu

 

Sobota - 12.5.2018

18:00 -

Na úmysl dárce

 

Neděle - 13.5.2018

8:00 -

Za živé a † členy živého růžence z Ludkovic

 

10:00 -

 

 

Pondělí - 14.5.2018

17:00 -

Za † Janu Belhovou

 

Čtvrtek - 17.5.2018

18:15 -

Za † rodiče Krajčovy, jejich † rodiče a za živou rodinu

 

Sobota - 19.5.2018

18:00 -

Za † Zdeňka Boráně při příležitosti nedožitých 70ti let a 30 výročí od úmrtí

 

Neděle - 20.5.2018

8:00 -

Za † Vlastimila Coufalíka, za † rodiče s prosbou o požehnání pro celou živou rodinu

 

10:00 -

Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny

 

Pondělí - 21.5.2018

17:00 -

Za nemocného manžela, za † rodiče Janíkovy a duše v očistci

 

Čtvrtek - 24.5.2018

18:00 -

Za † Zdenu a Františka Sotolářovy a za živou a † rodinu

 

Sobota - 26.5.2018

18:00 -

Za † manžela, dvoje † rodiče, † vnuka s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu

 

Neděle - 27.5.2018

8:00 -

Za † Josefa Varaďu, † rodiče a požehnání Panny Marie pro celou živou rodinu

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 28.5.2018

17:00 -

Za nenarozené děti a jejich rodiče

 

Čtvrtek - 31.5.2018

18:15 -

Za živé a † členy hasičských sborů farnosti