Obsah

Bohoslužby

Kalendář mší svatých na měsíc únor

 

Čtvrtek - 1.2.2018

18.00 -

 

 

Pátek - 2.2.2018

18.00 -

Za farníky. Hromnice

 

Sobota - 3.2.2018

17.00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 4.2.2018

8.00 -

 Za Františka a Anastázii Máčalíkovy a duše v očistci

 

10.00 -

Na poděkování za 90 let života

 

Pondělí - 5.2.2018

17.00 -

Za † Aloise Coufalíka, živou a † rodinu

 

Čtvrtek - 8.2.2018

18.00 -

Na poděkování a prosbu do dalších let

 

Sobota - 10.2.2018

17.00 -

Za † manžela, † rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Neděle - 11.2.2018

8.00 -

Za rodinu Drbalovu a Žáčkovu

 

10.00 -

Za nemocné

 

Středa - 14.2.2018

18.00 -

Popeleční středa

 

Čtvrtek - 15.2.2018

18.00 -

Za † manžela, živou a † rodinu

 

Sobota - 17.2.2018

17.00 -

Za † otce a † bratra a za živou rodinu

 

Neděle - 18.2.2018

8.00 -

Za † rodiče Kováříkovy a jejich † dcery a za živou rodinu

 

10.00 -

Za farníky

 

Pondělí - 19.2.2018

17.00 -

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu P. Marie a za duše v očistci

 

Čtvrtek - 22.2.2018

18.00 -

Na poděkování za nedožitých 60 let † manžela a živou rodinu

 

Sobota - 24.2.2018

17.00 -

Za † Ludmilu Krajčovu, † rodiče z obou stran a za živou a † rodinu

 

Neděle - 25.2.2018

8.00 -

Za živou a † rodinu Vávrovu

 

10.00 -

Za † Františka Stolaříka, jeho rodiče, Josefa Blahoše a za živou rodinu

 

Pondělí - 26.2.2018

17.00 -