Obsah

Bohoslužby

 

Kalendář mší svatých na měsíc červenec

 

Neděle - 1.7.2018

9:00 -

Za † rodiče Hrubošovy a rodiče Moštkovy a Boží požehnání pro celou rodinu

 

14:30 -

primiční mše

 

Pondělí - 2.7.2018

18:15 -

Na poděkování za ty, kteří se zapojili do organizace a příprav primiční mše svaté

 

Čtvrtek - 5.7.2018

18:15 -

Za duši † dcery Irenky Veselákové a za duše v očistci

 

Sobota - 7.7.2018

18:00 -

Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

 

Neděle - 8.7.2018

8:00 -

Za † Františka a Anastázii Jurákovy a Boží ochranu pro živou rodinu

 

10:00 -

Za † manžela, † dva vnuky, za dva † bratry a za † rodiče Krajčovy a Mizerovy

 

Pondělí - 9.7.2018

17:00 -

Za † Lukáše Mizeru a duše v očistci

 

Čtvrtek - 12.7.2018

18:15 -

 Za † rodiče Ryškovy, † zetě s prosbou o dar zdraví pro nemocnou dceru

 

Sobota - 14.7.2018

18:00 -

Za živou rodinu Cíchovu, Šiftovu a Lukešovu a na poděkování Pánu Bohu za 75 let života

 

Neděle - 15.7.2018

8:00 -

Za † rodiče Mlčkovy, Máčalíkovy, † syna Jaroslava a za † manžela

 

10:00 -

Za farníky

 

Pondělí - 16.7.2018

17:00 -

Za † Františka Talaše a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

Čtvrtek - 19.7.2018

18:15 -

 Za † rodiče Lukašíkovy a Skovajsovy

 

Sobota - 21.7.2018

18:00 -

Za † rodiče Blahošovy, jejich † děti a živou rodinu

 

Neděle - 22.7.2018

8:00 -

Za rodinu Drbalovu, Žáčkovu a Sanytrákovu

 

10:00 -

Za rodinu Žáčkovu, rodinu Uruovu a duše v očistci

 

Pondělí - 23.7.2018

17:00 -

 

 

Čtvrtek - 26.7.2018

18:15 -

  Za živou a † rodinu Matulíkovu  

 

Sobota - 28.7.2018

18:00 -

Za † rodiče Boráňovy, † syna, živou rodinu a duše v očistci

 

Neděle - 29.7.2018

8:00 -

Za Obec Podhradí

 

10:00 -

Za farníky a poutníky

 

Pondělí - 30.7.2018

17:00 -

Za † rodiče Bětíkovy, † sourozence a za živou rodinu