Home
HOME obec dokumenty
Čtvrtek - 21. září 2017
HomeTOPlist
D o k u m e n t y   k e   s t a ž e n í

Nalezeno 70 záznamů

Rozpis víceúčelového hřiště u MŠ
ze dne 20.09.2017
Rozpis cvičení v tělocvičně od 1.10.2017
ze dne 20.09.2017
Plnění rozpočtu Městyse Pozlovice za měsíc srpen 2017
ze dne 06.09.2017
Žádost o vydání voličského průkazu
ze dne 10.08.2017
Jízdní řád - autovláček - trasa č. 4
ze dne 03.08.2017
Jízdní řád - autovláček - srpen 2017
ze dne 01.08.2017
Rozlosování okresní soutěže v kopané - podzim 2017
ze dne 27.07.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice
ze dne 14.06.2017
Přehled programů v kabelové televizi - od 1.3.2017
ze dne 02.03.2017
Ceník - Služby městyse Pozlovice
ze dne 05.01.2017
Jízní řády platné od 11.12.2016
ze dne 12.12.2016
Žádost o prodej / pronájem / výpůjčku pozemku ve vlastnictví obce
ze dne 02.12.2016
Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Hlavní 51
ze dne 09.11.2016
Uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně
ze dne 09.11.2016
Žádáte o zprostředkování kontaktu?
ze dne 09.11.2016
Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026
ze dne 07.11.2016
Krizový plán ORP Luhačovice - karta obce Pozlovice
ze dne 21.10.2016
Žádost o povolení provádět stavbu v ochranném pásmu MK
ze dne 08.07.2016
Povolení zvláštního užívání místní komunikace - provádění stavebních prací, protlak, překop
ze dne 08.07.2016
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí
ze dne 08.07.2016
Žádost o pronájem tělocvičny
ze dne 08.07.2016
Žádost o uzavírku komunikace
ze dne 08.07.2016
Žádost o změnu vydaného povolení zvláštního užívání místní komunikace
ze dne 08.07.2016
Žádost o povolení připojení k místní komunikaci - sjezd
ze dne 08.07.2016
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
ze dne 08.07.2016
Žádost o souhlas s umístěním reklamního zařízení
ze dne 08.07.2016
Povolení zvláštního užívání místní komunikace - ostatní užívání
ze dne 08.07.2016
Žádost o povolení připojení k místní komunikaci
ze dne 08.07.2016
Zapůjčení mobiliáře - objednávka
ze dne 08.07.2016
Žádost o dotaci na činnost spolků
ze dne 08.07.2016
Přihláška k registraci poplatku za komunální odpad
ze dne 30.05.2016
Přihláška - poplatek ze psů
ze dne 30.05.2016
Žádost o povolení k vjezdu motorových vozidel
ze dne 30.05.2016
Ordinační hodiny lékařů v Luhačovicích
ze dne 24.05.2016
Přiznání k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
ze dne 06.01.2016
Přiznání k poplatku z ubytovací kapacity
ze dne 06.01.2016
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací
ze dne 05.10.2015
Technická infrastruktura - vodní hospodářství
ze dne 05.10.2015
Textová část
ze dne 05.10.2015
Odůvodnění územního plánu
ze dne 05.10.2015
Opatření obecné povahy
ze dne 05.10.2015
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ze dne 05.10.2015
Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje
ze dne 05.10.2015
Hlavní výkres
ze dne 05.10.2015
Koordinační výkres
ze dne 05.10.2015
Výkres širších vztahů
ze dne 05.10.2015
Výkres základního členění území
ze dne 05.10.2015
Koordinační výkres (výřez)
ze dne 05.10.2015
Dopravní a technická infrastruktura
ze dne 05.10.2015
Návrh ploch veřejných prostranství
ze dne 05.12.2014
Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství
ze dne 04.12.2014
Provozní řád multifunkčního centra
ze dne 23.09.2014
Pravidla pro umísťování reklamních směrovníků + žádost
ze dne 21.03.2014
Ceník služeb platný od 23.10. 2013
ze dne 13.03.2013
Pravidla pro pořizování územní studie
ze dne 16.01.2013
Ceník TJ Sokol Pozlovice
ze dne 18.10.2012
Zřízení přípojky kabelové televize
ze dne 18.10.2012
Žádost o vypracování územní studie
ze dne 27.08.2012
Změna uživatele TKR
ze dne 15.11.2011
Žádost o odpojení - opětovné připojení kabelové televize
ze dne 15.11.2011
Přihláška na zřízení přípojky internetu
ze dne 09.11.2011
Žádost o změnu způsobu úhrady poplatků
ze dne 25.08.2011
Oznamovací povinnost - lázeňský nebo rekreační pobyt
ze dne 13.08.2010
Oznamovací povinnost - poplatek z ubytovací kapacity
ze dne 13.08.2010
Metodický postup - vyjádření ke stavebním záměrům na území městyse Pozlovice
ze dne 20.04.2010
Návrh parkovacích míst u MŠ Pozlovice
ze dne 06.08.2009
Úhrada místních poplatků bezhotovostním převodem
ze dne 05.08.2008
Změna poplatkové povinnosti za komunální odpad
ze dne 05.08.2008
Tříděný odpad ve sběrném dvoře
ze dne 24.08.2006
Veřejnoprávní smlouva k zajištování místních záležitostí veřejného pořádku
ze dne 24.08.2006


Poslední aktualizace: 21.09.2017
Copyright © 2003-2017 Úřad městyse Pozlovice - Všechna práva vyhrazena